naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dudzelesteenweg 1

Sunny Hill heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen met functiewijziging hoeve De Snippe.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 29 juli 2022 tot en met 27 augustus 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 28 juli 2022