naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sijseelsesteenweg

Johan Wittoeck heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor reliëfwijziging van een landbouwperceel voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 2 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 01 augustus 2022