naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vredestraat

Christof Doens heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor reliëfwijziging dempen greppel.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 augustus 2022 tot en met 3 september 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 04 augustus 2022