naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Tramweg

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor slopen van een metalen cabine en plaatsen van een betreedbaar prefablokaal voor energiebedeling in houtbekleding.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 22 september 2022