naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vissersstraat 18

Grond Investeringsmaatschappij Flanders heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van 6 geschakelde ééngezinswoningen in open bebouwing.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 september 2022 tot en met 19 oktober 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 19 september 2022