naar top

21 september: Wereld Alzheimer Dag

Elk jaar is het op 21 september Wereld Alzheimer Dag, met dit jaar als thema ‘Samen op pad'. Een dag waarop we extra aandacht besteden aan dementie.

Een diagnose waar meer bij komt kijken dan je denkt. Bij dementie is er niet alleen sprake van geheugenstoornissen. Het is een ingrijpende hersenziekte.

Andere kenmerkende symptomen zijn:

  • problemen met dagelijkse handelingen,
  • taalproblemen,
  • vergissingen met tijd en plaats,
  • veranderingen in gedrag en karakter,
  • terugtrekken uit sociale activiteiten,
  • onrust,
  • … 

De volgende 5 tips worden in het licht gezet en kunnen een steun bieden bij het omgaan met personen met dementie.

TIP 1: Langzaam gaat het snelst

Een persoon met dementie functioneert het best als hij zijn eigen tempo mag aanhouden. Dit tempo is lager bij alle dagdagelijkse activiteiten, zoals aankleden, wassen, stappen en denken.

Als je hulp wil bieden bij deze activiteiten zal je ook een versnelling lager moeten gaan dan je gewoon bent. Ook in de communicatie moet je terugschakelen. Praat niet te snel en geef de persoon met dementie de tijd om de informatie te verwerken en een antwoord te formuleren.

Als je een hoger tempo opdringt zal het alleen maar trager gaan.

TIP 2: Doseer de prikkels

Doordat dementie de hersencellen beschadigt, wordt informatie langzamer verwerkt. Veel prikkels (geluid, beweging) tegelijk zorgen al snel voor een overbelasting. Gezonde hersenen kunnen ongewenste prikkels, zoals geluid, goed afweren en zo de aandacht op één ding blijven richten. Dit is voor een persoon met dementie zeer moeilijk.

TIP 3: Blijf praten

Contact blijft steeds mogelijk bij een persoon met dementie, onafhankelijk van de fase waarin de persoon met dementie zich bevindt.

Blijf praten, ook als de persoon met dementie zelf niet meer kan praten of niet alles meer begrijpt. Jouw verhalen geven het gevoel erbij te horen en jouw stem zal de persoon met dementie heel lang blijven herkennen. Het heeft een geruststellend en veilig gevoel, een thuisgevoel, een gevoel van geborgenheid.

TIP 4: Humor maakt het leven lichter

Lachen is een sociaal gebeuren en schept een band. Positieve en onschuldige humor neemt de spanningen even weg en maakt het leven dragelijker. Een lach betekent: ‘Het leven is lichter dan ik zojuist nog dacht.’

TIP 5: Als jij lacht gaat de persoon met dementie bijna vanzelf lachen.

Probeer bij elk contact, met een persoon met dementie, te glimlachen. Dan krijg je meestal dezelfde stemming terug! Dit is het werk van de spiegelneuronen die de neurologische basis vormen voor empathie en voor de besmettelijkheid van emoties. Als jij lacht zal je naaste bijna vanzelf lachen en geef je er een gevoel van veiligheid bovenop.

De lach is een taal die een persoon met dementie altijd zal begrijpen.

Meer weten

De tips zijn gebaseerd op het boek: Buijssen, H. (2011). De magische wereld van Alzheimer. 30 tips voor meer begrip en tevredenheid. Unieboek.

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022
Logo Wereld Alzheimer Dag

Openingsuren & contact

WZC De Stek

adres
Brouwerijstraat 28340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 50
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina