naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kerkstraat 54

BC-Building heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een ééngezinswoning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 22 september 2022