naar top

Denk mee over de invulling van de ruimte in West-Vlaanderen

De ruimte in West-Vlaanderen is beperkt. Iedereen heeft voorstellen over hoe die ruimte in te vullen. Maar het tempo waarin ruimte wordt ingevuld, moet tegen 2040 verlaagd worden. Daarom maakte de provincie West-Vlaanderen een nota op met hoe de ruimte ingevuld moet worden in de toekomst.

De Provincie West-Vlaanderen wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. Daarom werd de nota ‘Ruimte delen in West-Vlaanderen’ opgemaakt: een strategische visie met ambities voor West-Vlaanderen in 2040. Deze nota wordt nu voorgelegd aan het ruime publiek.

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van maandag 5 september tot en met zondag 4 december 2022 worden er 4 publieksmomenten georganiseerd: bezoek de infomarkt of neem deel aan een workshop. Inschrijven voor workshops tijdens de publieksmomenten kan via het participatieplatform.

3D Test

Op het participatieplatform kan u ook zelf proberen ruimte te delen in de 3D test, goede voorbeelden van gedeelde ruimte indienen, een inspraakreactie indienen of de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen lezen.

Alle informatie over de publieke raadpleging is te vinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022