naar top

Geen indexering van de huurprijs van woningen die energie verslinden

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse overheid de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar. Met deze maatregel wil Vlaanderen de betaalbaarheid van het wonen garanderen en eigenaars aansporen energiemaatregelen te nemen.

Enkele algemene principes over indexering van de huur van woningen

De verhuurder mag één keer per jaar  de huurprijs indexeren, behalve als in het contract staat dat er geen indexering gebeurt. De huurprijs kan elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden. Een indexatie gebeurt nooit automatisch. De verhuurder moet die indexering schriftelijk meedelen.

Vraagt de verhuurder de indexatie pas op een later tijdstip? Dan kan hij maar drie maanden terug in de tijd gaan.

 

Het energieprestatiecertificaat

De energieprijzen rijzen de pan uit. Of de Vlaamse overheid al dan niet ingrijpt in de mogelijke indexering hangt af van het energieprestatiecertificaat van de woning.

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC)hebben. Een EPC dat is opgemaakt sinds 2019 heeft een energielabel. Het label gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).

Op een EPC dat is opgemaakt voor 2019 staat nog geen label, maar wel een energieprestatiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Het energieverbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Op basis van de energieprestatiescore kan je de omrekening maken:

F = hoger dan 500 kWh per m² per jaar
E = tussen 500 en 401 kWh per m² per jaar
D = tussen 400 en 301 kWh per m² per jaar
C = tussen 300 en 201 kWh per m² per jaar
B = tussen 200 en 101 kWh per m² per jaar
A = tussen 100 en 1 kWh per m² per jaar
A+ = 0 of minder dan 0 kWh perm² per jaar.

 

Bevriezing indexering van energieverslindende woningen

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse overheid de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen en appartementen. De maatregel geldt niet voor verhuringen van sociale huisvestingsmaatschappijen. Voor alle duidelijkheid: de bevriezing van de huurprijzen is alleen van toepassing voor woningen, niet voor studentenkamers noch voor handelspanden.

De bevriezing van de huurprijzen geldt voor één jaar.

  • Voor huurwoningen met energiepeil E of F of voor huurwoningen waarvan het energiepeil niet is gekend omdat er geen EPC attest bestaat, mag een indexering niet.
  • Voor huurwoningen met energiepeil D is de indexering beperkt tot 50 procent. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.

Het EPC moet nog geldig zijn om de indexatie te kunnen toepassen. Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt voor 1 oktober 2012 zijn dus al verlopen. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, mag de verhuurder niet gebruiken om een indexatie toe te passen.

Voor huurwoningen met een energiepeil A+, A, B of C verandert er niets. De verhuurder mag de huurprijs indexeren zoals vroeger.

 

Wat betekent een bevriezing van de huurprijzen?

De verhuurder van een woning zonder geldig EPC of met een EPC-label E of F kan vanaf 1 oktober 2022 niet meer vragen om de geïndexeerde huurprijs te betalen. Ook niet als het contract verjaarde voor 1 oktober 2022. Als een huurder bijvoorbeeld op 3 oktober 2022 een verzoek krijgt om de geïndexeerde huurprijs vanaf september 2022 te betalen, dan moet hij hier niet op ingaan.

Als het huurcontract verjaart vanaf 1 oktober 2022 en de verhuurder vroeg voor die datum al om vanaf 1 oktober 2022 de geïndexeerde huurprijs voor een woning met label E en F te betalen, dan moet de huurder hier niet op ingaan. Voor woningen met een EPC-label D mag de verhuurder de indexering maar voor 50 procent in rekening brengen.

 

Wat als de verhuurder toch indexeert?

Huurders kijken best na of de verhuurder mag indexeren. Ze kunnen het EPC opvragen bij de verhuurder.

Als de verhuurder toch te veel aanrekent, dan mag de huurder gewoon de vorige huurprijs blijven betalen. Houdt de verhuurder voet bij stuk? Het enige wat hij kan doen is naar de vrederechter gaan. Die zal echter vaststellen dat de verhuurder onterecht een te hoge huurprijs vraagt.

 

Wat als het EPC-label verandert?

Is er geen geldig EPC of zijn er energiemaatregelen genomen? De verhuurder kan een nieuw EPC laten opmaken door een energiedeskundige type A. Maar de energiedeskundige doet dit uiteraard niet gratis. Het is overigens niet zeker dat het nieuwe EPC dezelfde energieprestatiescore oplevert als een oud, verlopen EPC voor dezelfde woning. Sinds 2009 werd de rekenmethodiek voor de opmaak van een EPC namelijk al meerdere keren aangepast en verfijnd.

Krijgt de woning na 1 oktober 2022 een EPC-label dat voldoende beter is? Dan mag de verhuurder de huurprijs terug indexeren. Heeft de woning voortaan een EPC-label A+, A, B of C, dan mag de huurprijs vanaf dat ogenblik volledig worden geïndexeerd. Met een EPC-label D mag de verhuurder weer voor 50 procent indexeren.

Opgelet: de verhuurder mag niet teruggaan in de tijd, als er op dat moment geen gunstig EPC-label was.

Was er bijvoorbeeld op 1 oktober 2022 een EPC-label E, maar behaalt de woning op 1 februari 2023 een EPC-label C, dan mag de verhuurder vanaf 1 februari 2023 weer indexeren. Hij mag niet  in de tijd teruggaan en de geïndexeerde huurprijs voor de vorige maanden vragen, want toen was er nog geen EPC-label C. Vraagt de verhuurder pas op 1 mei 2023 om de geïndexeerde huurprijs te betalen, dan kan hij (zie hoger bij de algemene principes) wel 3 maanden in de tijd teruggaan en de indexering toepassen vanaf 1 februari 2023, omdat er vanaf die dag een gunstig EPC beschikbaar was.

 

Wat vanaf 1 oktober 2023?

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering weer voor de huurwoningen zonder geldig EPC of met een label D, E en F, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

De aangepaste huurprijs zal het resultaat zijn van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. De correctiefactor is voorlopig nog niet gekend.

 

Conclusie

Zowel de huurder als de verhuurder hebben voordeel aan een energiezuinige woning. Ook voor energiemaatregelen in huurwoningen is er Vlaamse steun. Maar dat laatste komt aan bod in een volgend artikel.

Alle info vind je op Huurprijs en huurwaarborg | Vlaanderen.be.

Voor vragen over huren of verhuren kan je terecht bij De Woonwinkel (www.dewoonwinkel.be)

Wekelijkse zitdag in het Sociaal huis, Brouwerijstraat 4 – 8340 Sijsele
Elke dinsdag van 9u tot 12u na afspraak via 050 250 138 of
info@dewoonwinkel.be.

 

Gepubliceerd op vrijdag 21 oktober 2022
lekt uw huis energie

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina