naar top

Openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022.

Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 inkijken:

Opmerkingen van het publiek

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  of 
 • Via brief te bezorgen aan volgend adres:
  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
  a.v. OO BVR plan-MER windturbines
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
Gepubliceerd op dinsdag 08 november 2022
Illustratie openbaar onderzoek

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina