naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Bruggesteenweg 24

Poortershuyze bvba heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor uitbreiding aan de keuken van een traiteurzaak en exploitatie van een bijkomende koelcompressor.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 16 november 2022 tot en met 15 december 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 15 november 2022