naar top

Openbaar onderzoek ontwerp toegankelijkheidsregeling publieke consultatie Ryckevelde

Voor natuurgebied Rijckevelde, op grondgebied van de gemeente Beernem, Brugge en Damme werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven.

Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie

Gedurende de periode van 14/11/2022 tem 14/12/2022 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

Via mail: aves.wvl.anb@vlaanderen.be

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, Havenlaan 88 bus 75 – 1000 Brussel

Gepubliceerd op maandag 14 november 2022