naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dammesteenweg 1

Dufabo nv heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor plaatsen van zonnepanelen.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 november 2022 tot en met 22 december 2022. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 22 november 2022