naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningen A11 - Damme-Maldegem fase 1b

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken heeft onteigeningsplannen voor de ombouw van de A11 Damme-Maldegem - fase 1 voorlopig vastgesteld. Deze zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 6 februari tot en met 7 maart 2023.

Krachtens het besluit van 13 november 2021 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen 1M3D8J G 122085 02, 1M3D8J G 122086 01, 1M3D8J G 122087 03, 1M3D8J G 122088 01 en 1M3D8J G 122089 02 voor de ombouw van de A11, Damme – Maldegem – fase 1 in Damme voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen 1M3D8J G 122085 02, 1M3D8J G 122086 01, 1M3D8J G 122087 03, 1M3D8J G 122088 01 en 1M3D8J G 122089 02 aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 6 februari 2023 tot en met 7 maart 2023.

Inzage en bezwaar

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend. Dit kan per aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen & Verkeer, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge of Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme

Gepubliceerd op woensdag 25 januari 2023