naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Veldhoekstraat 31

Peter De Ridder en Tom Chenye He hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor herbouw woning en renovatie bijgebouw 1 + functiewijziging naar vakantiewoning gebouwen 2 en 4.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13 januari 2023 tot en met 11 februari 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 12 januari 2023