naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Middelburgsesteenweg 53C

Chris Dryepondt en Sheila Petit hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van een woning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 januari 2023 tot en met 15 februari 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 16 januari 2023