naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Rondsaartstraat 1

Evelyne Mouton heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor herbouwen van een landelijke eengezinswoning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 januari 2023 tot en met 19 februari 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 19 januari 2023