naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Bolakkerstraat 5

Frank Crols heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor her herbouwen van een vergund bijgebouw in de Bolakkerstraat 5

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 25 januari 2023 tot en met 23 februari 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 12 januari 2023