naar top

Vacature - technisch medewerker

Je hebt technische aanleg en steekt graag de handen uit de mouwen • Je draagt netheid, veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel • Je bent vriendelijk en staat graag ten dienste • Je werkt graag in een dynamisch team. Lees dan zeker de uitgebreide functiebeschrijving.

Wie slaagt komt in aanmerking om in verschillende sectoren van de technische dienst te worden ingezet: groen, begraafplaatsen, elektriciteit, loodgieterij, schilderen, schrijnwerk, wegen, gebouwen, kringlooppark, openbaar domein, ongedierte- en exotenbestrijding, evenementen, uitleen materiaal, sneeuw- en ijzelbestrijding, ... Voor deze functie is het bezit van een rijbewijs B op het ogenblik van de aanstelling noodzakelijk. 

Klik hier voor uitgebreide functiebeschrijving

Schriftelijke kandidaatstelling

U kandidaatstelling moet ten laatste op 20 februari 2023 worden verstuurd.
Dat kan door een e-mail met de gevraagde bijlagen te zenden naar vacatures@damme.be.

Documenten bijvoegen

Als bijlage bij uw e-mail voeg u volgende documenten toe:

 • Een kopie van uw rijbewijs
 • een recent uittreksel uit het strafregister
 • een cv - een lijst met opgave van:
  • uw persoonlijke gegevens (naam, adres, leeftijd, nationaliteit, burgerlijke staat, ...)
  • de opleiding(en) die u heeft gevolgd en eventueel uw behaalde diploma's
  • uw loopbaan (vorige werkgevers, periodes van tewerkstelling)
  • eventuele andere nuttige informatie (referenties, vaardigheden, hobby's, interesses, ...)


Uw kandidaatstelling moet uiterlijk op 20 februari 2023 aan het stadsbestuur worden gemaild. Alle hierboven gevraagde documenten moeten op 20 februari 2023 aan het stadsbestuur zijn bezorgd anders is uw kandidaatstelling niet geldig.

Selectieprogramma

 • mondelinge proef (op 50 punten) - 4 maart 2023
 • praktische proef (op 50 punten) - 4 maart 2023

Hou deze data vrij in uw agenda aub.

Om als geslaagd beschouwd te worden, dient men zowel op het mondelinge als op het praktisch examengedeelte minstens 50% te behalen en bovendien minstens 60% voor beide gedeelten samen.

Gepubliceerd op donderdag 19 januari 2023