naar top

Vacature - technisch expert

Je volgt diverse werken aan het openbaar domein op • Je bent een plantrekker op technisch en administratief vlak en houdt van afwisseling tussen terrein- & bureauwerk • Je waakt over veiligheid en kwaliteit • Je werkt graag in een dynamische organisatie. Lees de uitgebreide functiebeschrijving.

Beknopte taakinhoud

  • voorbereiding en uitvoering van diverse werken: o.a. dossiers over de aanleg of het herstellen van voetpaden, wegen, nutsleidingen, inname van het openbaar domein door externen, ...
  • administratie: administratieve opvolging van werken, antwoorden op meldingen over het openbaar domein, ...

Klik hier voor uitgebreide functiebeschrijving

Schriftelijke kandidaatstelling

Schrijf u ten laatste op 20 februari 2023 in voor de selectie via dit e-formulier.

U zult volgende documenten moeten opladen:

  • een kopie van uw diploma secundair onderwijs
  • een recent uittreksel uit het strafregister
  • uw cv

Voor deze functie moet u bij de aanstelling in het bezit zijn van een rijbewijs B. Als u dat al bezit, kunt u het bij uw inschrijving ook een kopie ervan opladen. Alders zult u moet verklaren dat u het bij uw aanstelling zult bezitten.

Selectieprogramma

  • mondelinge proef (op 50 punten) - 4 maart 2023
  • schriftelijke proef (op 50 punten) - 11 maart 2023

Hou deze data vrij in uw agenda aub.

Om als geslaagd beschouwd te worden, dient men zowel op het schriftelijk als op het mondeling examengedeelte minstens 50% te behalen en bovendien minstens 60% voor beide gedeelten samen.

Gepubliceerd op donderdag 19 januari 2023