naar top

Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil en registreer je actie

Met het groenblauwpeil kan je nagaan hoe je perceel scoort op blauwe en groene elementen. Deze online tool helpt met concrete tips om jouw perceel klimaatbestendiger te maken.

We ondervinden allemaal hoe de klimaatopwarming onze omgeving verandert. Misschien zorgen intense regenbuien meermaals voor wateroverlast op je perceel. Of zie je dat je de planten in je tuin verdorren bij aanhoudende droogte. Het is té nat en té droog tegelijk. Samen met jou kunnen we hier wat aan veranderen.

Wist je dat de grondoppervlakte in Damme voor bijna 6 procent uit woningen en tuinen bestaat? We staan al een heel eind verder als iedereen één of meerdere blauwgroene maatregelen toepast op zijn eigen perceel. Blauw gaat over opvangen, vasthouden en nuttig gebruiken van regenwater. Groen gaat over biodiversiteit en luchtkwaliteit in je tuin. Planten en bomen zorgen immers voor zuivere lucht en bieden verkoeling.

Je kunt surfen naar www.groenblauwpeil.be als je wil nagaan hoe goed jouw perceel scoort. Je start met het ingeven van je adres. Daarnaast wordt onder meer gevraagd naar de oppervlakte van je dak, welk soort dak je hebt, of er een regenwaterput aanwezig is, hoe groot je terras en/of oprit zijn en welk soort groen je in je tuin hebt. Je kan het groenblauwpeil in ongeveer een kwartier doorlopen.

Je krijgt een score van A tot F. De score geeft aan of je perceel al klimaatbestendig is. Met een A vang je de gevolgen van de klimaatopwarming tot 2050 op. Bij F is er nog veel werk aan de winkel.

Je krijgt suggesties die het best geschikt zijn voor jouw situatie. Met enkele maatregelen maak je je perceel groener én blauwer. Of, anders gezegd, je kunt tegelijk zorgen voor meer biodiversiteit én een beter, duurzaam gebruik van regenwater.

Laat je actie meetellen voor onze stad

Stad Damme tekende in op het Lokale Energie- en Klimaatpact. Daardoor krijgen we financiële steun van Vlaanderen om maatregelen te nemen tegen de klimaatopwarming en de gevolgen ervan. De stad geeft zelf minstens het dubbele uit. We beloofden in te zetten op vier werven: vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije (deel)mobiliteit en droogteproblematiek. Daaraan zijn streefcijfers gekoppeld. Zo streeft het Energie- en Klimaatpact tegen 2030 onder meer naar één extra boom, één meter ontharding en één extra kubieke meter regenwateropvang per inwoner. Je kan jouw klimaatacties laten meetellen. Dit doe je door je uitgevoerde actie te registreren. De stad registreert zelf de aanpassingen op straten en pleinen. Zo halen we samen tegen 2030 de doelstellingen.

Kijk op: www.groenblauwpeil.be

Gepubliceerd op vrijdag 24 februari 2023
groenblauwpeil

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina