naar top

Openbaar onderzoek principiële aanneming straatnaamwijziging van "Rondsaartstraat" naar "Ronselarestraat"

We organiseren een openbaar onderzoek voor de principieel aangenomen straatnaamwijziging van "Rondsaartstraat" naar "Ronselarestraat" en wijziging huisnummers.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Damme brengt ter kennis van de bevolking dat een onderzoek zal geopend worden aangaande de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2023 waarbij de straatnaamwijziging van “Rondsaartstraat“ naar “Ronselarestraat” principieel wordt aangenomen.

Deze straatnaamwijziging houdt ook de wijziging van volgende adrespunten in:

Rondsaartstraat 1 wordt Ronselarestraat 32

Rondsaartstraat 3 wordt Ronselarestraat 34

Het dossier met alle inlichtingen ligt van 9 maart 2023 tot en met 7 april 2023 ter inzage in het Administratief Centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Moerkerke, dienst Omgeving, iedere werkdag van 9 uur tot 12 uur. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraak of 050?28 87 68.

Mogelijke bezwaren moeten aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk voorgelegd worden vóór 8 april 2023.

Gepubliceerd op woensdag 08 maart 2023