naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Veldstraat 21

Brend De Brauwer heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot bouwen koppelwoning - linkerwoning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 15 maart 2023 tot en met 13 april 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 14 maart 2023