naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Broekweg 3

Luc Beke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor Hof Ter Ede: renovatie en exploitatie van een bestaande hoeve en bouwen en exploiteren van een nieuw wijnhuis.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 16 maart 2023 tot en met 14 april 2023. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op woensdag 15 maart 2023