naar top

Aankondiging publieke raadpleging RUP bedrijfsgebouwen Dezwaef

De start- en procesnota voor het RUP bedrijfsgebouwen Dezwaef zijn te raadplegen van 1 mei 2023 tot en met 29 juni 2023. Via dit RUP wenst de stad de krijtlijnen vast te leggen voor de ontwikkeling van de bedrijfsgebouwen voor het bedrijf Dezwaef aan Scheewege in Moerkerke.

Het college van burgemeester en schepenen van stad Damme brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennisgeving aan de bevolking dat de start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bedrijfsgebouwen Dezwaef te raadplegen zijn van 1 mei tot en met 29 juni 2023.

Via dit RUP wenst de stad de krijtlijnen vast te leggen voor de ontwikkeling van de bedrijfsgebouwen voor het bedrijf Dezwaef aan Scheewege in Moerkerke.

De documenten zijn ter inzage:

Reacties

Tijdens de periode van de publieke raadpleging en ten laatste op 30 juni 2023 kunnen reacties op de startnota schriftelijk bezorgd worden op een van de volgende manieren:

  • e-mail naar omgeving@damme.be
  • brief aan Stad Damme, Dienst Omgeving, Vissersstraat 2A, 8340 Damme
  • Afgeven (tegen ontvangstbewijs) bij Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Gepubliceerd op maandag 24 april 2023