naar top

Kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm krijgt knik

De gemeenteraad heeft de plannen en het bestek goedgekeurd voor de vernieuwing van het kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm en omgeving in Moerkerke. Het ontwerp voorziet in een asverschuiving of knik waardoor het verkeer zal afremmen. De werken worden op ongeveer 440.000 euro geraamd.

Het kruispunt op de grens van het woongebied en de KMO-zone in Moerkerke ligt er nu wat desolaat bij. Daarom wordt het vernieuwd. De beschikbare ruimte zal beter worden benut. “De straat is hier breed en dat laat ons toe om maatregelen te nemen die de weggebruiker er attent moet op maken dat hij een woongebied binnenrijdt”, licht burgemeester Joachim Coens toe. “We gebruiken de beschikbare ruimte om een asverschuiving te realiseren. Hierdoor zal het verkeer vertragen. We bevorderen dat nog eens door het gebruik van verschillende materialen voor het wegdek zoals asfalt, beton en platte kasseien.”

Het zicht bij het uitrijden van de Lieveberm wordt verbeterd. Aansluitende op het kruispunt komen 8 parkeerplaatsen in visgraat. Zij moeten de parkeerbehoefte bij gebruik van het nabijgelegen OC De Lieve mee invullen.

Het geheel wordt afgewerkt met nieuwe plantsoenen. De verharding werd tot een minimum herleid.

Omdat het kruispunt zich binnen de bebouwde kom bevindt, is gemengd verkeer aanvaardbaar. Het respect voor de fiets wordt afgedwongen door middel van fietssuggestiestroken.

De gemeenteraad heeft het plan dat verfijnd werd met inbreng van de omwonenden en het bestek goedgekeurd. De stad gaat nu op zoek naar een aannemer. De werken zullen ten vroegste in het najaar 2023 starten. De uitvoering zal slechts enkele weken duren gezien enkel de bovenbouw wordt aangepast. Aan de riolering wordt niet gewerkt.

Gepubliceerd op vrijdag 24 maart 2023
Plan kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina