naar top

Bekendmaking meldingsakte Waterhoek 4

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van A.A.B.S. NV voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een bemaling voor de aanleg van een kelder en zwembad.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een bemaling voor de aanleg van een kelder en zwembad.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2°a) Nieuw

Over 150 dagen: 387 m3 per dag bij evenwicht; 449 m3 per dag bij opstart.

58.004 m³/jaar 

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Waterhoek 4 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, nrs. 139a, 135 en 136.

De omgevingsambtenaar heeft op 17 april 2023 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2023045919' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 18 april 2023. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 18 april 2023
Meldingsakte

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina