naar top

Vacature: Begeleiding gezocht voor speelplein- & tienerwerking

Wij zoeken zomercoördinatoren, hoofdanimatoren & animatoren voor de speelplein- en tienerwerking tijdens de Paas- & zomervakantie. Dus ben jij een speelbeest? Voel je het kriebelen als je de kans hebt om met kinderen te ravotten of ga je de uitdaging aan om een team te leiden?
Een portie gedrevenheid, speelsheid en creativiteit staan voorop.
Ervaring is geen must maar een pluspunt.

ondersteuning jeugddienst

ZOMERCOÖRDINATOR

minimum 18 jaar worden dit jaar

Je staat voltijds samen met de jeugddienst tijdens de zomermaanden juli of augustus in voor de coördinatie en de ondersteuning van de speelplein- en tienerwerking.

Tijdens de voltijdse werking van speelpleinwerking Moerkerke neem je ook deeltijds de taak als hoofdanimator op jou.

Pedagogische vaardigheden, ervaring op een speelplein en/of tienerwerking en het beschikken over een rijbewijs type B is een absolute meerwaarde. Jouw uitvalsbasis is de jeugddienst in Sijsele en op verplaatsing.

Er wordt een vergoeding van 89,35 euro/dag toegekend onder het statuut “monitor in de socio-culturele sector”.

SPEELPLEINWERKING

Begeleiding 3 tot 12 jarigen

HOOFDANIMATOR

minimum 18 jaar worden dit jaar

Voltijds een team animatoren, activiteiten begeleiden en de administratie van een speelplein in goede banen leiden gedurende 1 of 2 weken tijdens de paasvakantie en/of de maand juli of augustus.

Er wordt een vergoeding van 89,35 euro/dag toegekend onder het statuut
“monitor in de socio-culturele sector”.

ANIMATOR

minimum 16 jaar worden dit jaar

Halftijds en voltijds onder begeleiding van een hoofdanimator activiteiten organiseren en begeleiden op het speelplein in Moerkerke en/of Sijsele. Dit gedurende 1 of 2 weken tijdens de paasvakantie en de zomermaanden juli en augustus. Op maandag- en woensdagvoormiddag steeds voorbereiding.

Wij voorzien in een vrijwilligersvergoeding.

  volle dag halve dag
Brevet 35,41 euro 26,56 euro
Geen brevet 30,10 euro 22,57 euro

Dit vrijwilligerswerk valt niet onder de wetgeving voor studentenarbeid.

TIENERWERKING

Begeleiding van 13 tot 15 jarigen

HOOFDANIMATOR

minimum 18 jaar worden dit jaar

Begeleiden van een animator, activiteiten in en rond het jeugdhuis Loco in Sijsele en  daguitstappen.

Er wordt een vergoeding van 89,35 euro/dag toegekend onder het statuut
“monitor in de socio-culturele sector”.

ANIMATOR

minimum 18 jaar worden dit jaar

Onder begeleiding van een hoofdanimator mee helpen organiseren van activiteiten en begeleiden van spelactiviteiten en daguitstappen.

Wij voorzien in een vrijwilligersvergoeding.

  volle dag halve dag
Brevet 35,41 euro 26,56 euro
Geen brevet 30,10 euro 22,57 euro

Dit vrijwilligerswerk valt niet onder de wetgeving voor studentenarbeid.

Interesse?

Uitgebreide info over de data vinden jullie terug in de folder onder downloads.

Vakantiejobs kandidaatstelling

Bezorg jouw kandidatuur + CV vóór woensdag 24 februari.

Sollicitatiegesprekken op zaterdag 27 februari.

Vrijwilligers kandidaatstelling

Bezorg jouw voorkeur locatie + vrije data samen met jouw naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, naam rekeninghouder, kopie brevet animator of attest vorming animator.

Paasvakantie vóór 25 maart

Zomervakantie t.e.m. 1 juni

Wees op tijd, om zeker te zijn van jouw plaatsje op één van onze pleinen.

Stip alvast woensdag 30 juni 2021 aan in jullie agenda's voor de jaarlijkse zomer kick-off.

Op deze dag leert het ganse team begeleiders elkaar en de werking kennen. We spreken er duidelijke richtlijnen voor de zomer af en is er een gaatje voor de voorbereiding van de komende dagen op de terreinen. Hier volgen nog verdere richtlijnen over na kandidaatstelling.

Gepubliceerd op dinsdag 26 januari 2021