naar top

Stad Damme verwerft internationaal Cittaslow-label

Damme mag sinds 24 juni 2023 het internationale label voor duurzaamheid Cittaslow dragen. Het label wordt toegekend aan steden en gemeenten die naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven streven voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers.

De algemene vergadering van het internationale Cittaslow-netwerk besliste op 24 juni 2023 in het Italiaanse Parma dat Damme voldoet aan de voorwaarden en het keurmerk Cittaslow mag dragen. Aan de erkenning ging een audit vooraf. Het label bevestigt het beleid van Damme om een plek voor onthaasting te zijn. De slogan van de stad luidt sinds 2015 Damme geeft tijd met als kernbegrippen het drieluik ontplooien, ontmoeten en ontdekken ofwel ik, de andere en de omgeving.

“De erkenning met dit label is een bevestiging van ons streven naar duurzaamheid, sociale cohesie en authenticiteit”, zegt een tevreden burgemeester Joachim Coens. “Ons hele beleid is doorspekt met elementen uit het Cittaslow-manifest. De erkenning is voor ons geen eindpunt. We gaan verder om de kwaliteit van het leven in onze stad op heel veel vlakken te verhogen.”

293 gemeenten in 33 landen

Het internationale Cittaslow-netwerk werd in 1999 gesticht in het Italiaanse Orvieto. Het brengt de beleidsmakers van 293 kleine en middelgrote gemeenten tot 50.000 inwoners in 33 landen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het basisobjectief is het behoud van de lokale eigenheid en het overdragen ervan naar de volgende generaties. Die eigenheid slaat zowel op tradities, cultureel erfgoed, vakmanschap, land- en tuinbouw, onderwijs en gemeenschapselementen. Cittaslow gaat verder dan slow food. Goed leven is onmogelijk zonder onthaasting. Daarom moet de manier van produceren en consumeren worden herdacht. In een Cittaslow of onthaaste stad moeten zaken de tijd krijgen om te groeien en ontwikkelen volgens het natuurlijk ritme. Zo ontstaat ook een circulaire economie.

73 kwaliteitseisen

Damme slaagde voor de test met 73 kwaliteitseisen verdeeld in de 7 domeinen: klimaatbeleid; infrastructuur, mobiliteit en medische voorzieningen; ruimtelijke kwaliteit; agrarisch, toeristisch en ambachtelijk beleid; gastvrijheid, wetenschap en onderwijs; sociale cohesie en samenwerking. Damme behaalde een score van 73,55%. Alle stadsdiensten waren bij de aanvraag betrokken. De verwering van het label was een actie binnen het Damse meerjarenplan 2020-2025. De praktische uitwerking startte in september 2021, na de coronapiek.

“Cittaslow is een filosofie en geeft richting aan het beleid”, verduidelijkt burgemeester Joachim Coens. “We waren al een tijd bezig rond het begrip tijd. Damme geeft tijd voor de belangrijke dingen in het leven. De visie van Cittaslow en Damme zijn een synergie. Daarom dat we zo streefden naar dit internationale logo. We willen onze aanpak internationaal in de verf zetten en zo ons toerisme versterken. Daarnaast gaan we verder lokaal aan de slag. Onze landbouw gaat de uitdaging tegen de verdroging aan. Lokale productie en verkoop zijn sfeerpunten. Binnen het project Wijk van de Toekomst willen we wonen, werken en ontspannen met elkaar verweven. Daarbij gaat opnieuw veel aandacht naar het lokale gebeuren.”

Label

Het nieuws over de erkenning als Cittaslow kwam op de vooravond van het Midzomerfeest in de Damse Bijentuin. Tijdens het feest werd de vlag met het Cittaslow-label officieel gehesen. Voortaan zal de vlag op verschillende plaatsen in de stad wapperen. Het logo zal ook prijken op verschillende documenten van de stad.

Gepubliceerd op zaterdag 24 juni 2023