naar top

Omvorming N49 tot A11 in Den Hoorn start in augustus

In augustus 2023 start het Agentschap Wegen & Verkeer van de Vlaamse overheid de werken voor de omvorming van het deel van de N49 tussen de Damweg en het Leopoldkanaal (bruggen niet inbegrepen) tot autosnelweg. De werken zullen tot eind 2025 duren.

De omvorming start in de zone van de Damweg in Damme tot aan het talud van de Leestjesbruggen op de grens Damme-Maldegem, over een afstand van ongeveer twee kilometer. Tussen Den Hoorn en Middelburg komt ter hoogte van de Tramweg een tunnel voor auto-, vracht-, landbouw- en fietsverkeer. De ventweg wordt doorgetrokken op het grondgebied Middelburg. 

Van augustus tot eind november 2023 zullen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aanpassen. Dat gebeurt in de bermen van de N49 en op de wegen die aansluiten op de N49. Er worden ook voorbereidende werken uitgevoerd naast de expresweg. De aansluitingen op de N49 blijven open.

Vanaf januari 2024 worden de aansluitingen van de Damweg, Hoornstraat, Tramweg en Waterpolder op de N49 definitief afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid tot het kruispunt van de Vredestraat in Lapscheure. Daar kan de N49 worden op- en afgereden. Het verkeer op de N49 zal in de werfzone plaatselijk op 2x2 versmalde rijstroken verlopen.   

De Lijn

Vanaf januari 2024 zal de bus op de lijn 45 Maldegem-Knokke-Zeebrugge niet meer door Den Hoorn en Moerkerke rijden. De bus zal op de N49 blijven. Ter hoogte van de Hoornstraat komt een halte. Er wordt voor de duur van de werken een voetgangersbrug over de N49 geplaatst. 
De lijn 80 Brugge-Middelburg zal tijdelijk Den Hoorn als eindbestemming hebben. 

Meer info

Gepubliceerd op donderdag 06 juli 2023