naar top

Stadsbestuur werkt aan masterplan voor Rostunesite in Sijsele 

Stad Damme wil vanuit de intentie om OC Rostune te vernieuwen een heus stadsvernieuwingsproject opzetten voor de ruimere schoolomgeving in Sijsele. Daarbij worden naast OC Rostune ook de gemeentelijke basisschool Het Spoor, de vrije basisschool Sint-Maarten en de gemeentelijke turnzaal betrokken.

Het stadsbestuur wil via een WinVorm-selectieprocedure een ontwerper aanstellen die een masterplan of visie voor de ganse site zal uittekenen. Het herdenken van de hele omgeving geeft volgens het stadsbestuur mogelijkheden tot medegebruik en doorwaadbaarheid richting de Cultuurfabriek, het Linde- en marktplein, de zorgsite en de achterliggende woonkavels.  

Een WinVorm-selectieprocedure is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester, met als doel de lokale besturen te ondersteunen om tot een hogere architecturale kwaliteit te komen binnen stadsvernieuwingsprojecten. Stad Damme wil via het voorstel een ontwerper vinden die synergiën creëert tussen de verschillende functies op de site en die meervoudig ruimtegebruik faciliteert. Gezien de site zowel aan de Stationsstraat, de Kloosterstraat als het Lindeplein aansluit, zijn er volgens het college van burgemeester en schepenen ook mogelijkheden om dit dorpsdeel voor voetgangers doorwaadbaar te maken.

Centraal gelegen 

De projectsite is ongeveer 9.850 m² groot en centraal geleden in het dorp. Ze bevat naast het gebouw van de Rostune met haar theaterzaal met foyer en ruimtes voor workshops, atelierwerking, kinderopvang, burelen en een appartement ook de turnzaal en beide basisscholen. De functies onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding moeten blijven als kloppend hart van de gemeenschap. De gebouwen moeten zodanig aangepast worden, zodat synergiën gecreëerd worden en de site een nog aantrekkelijkere ontmoetingsplaats wordt. Het is nu aan de ontwerpers om dit uit te tekenen. Het resultaat moet een masterplan zijn dat met zoveel mogelijk facetten rekening houdt, alsook met de stem van betrokken gebruikers en omwonenden.  

Het masterplan moet ook de basis vormen voor subsidiedossiers. De aanstelling van een ontwerpbureau wordt in december verwacht. Na de aflevering van het masterplan kunnen de verschillende partners op de site verder beslissen over de opportuniteiten en uitvoeringsprioriteiten.  

Gepubliceerd op donderdag 13 juli 2023