naar top

Internationale Dag van de Vrede: 21 september 2023

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Naar aanleiding van deze gelegenheid hangt Damme de vredesvlag uit.

Met dit symbool vragen we aandacht voor de internationale strijd tegen kernwapens, iets waar binnen het huidige internationale klimaat dringend werk van gemaakt moet worden!

Stop de kernwapendreiging!

2023 is het jaar waarin we opnieuw geconfronteerd werden met een sterk stijgende kernwapendreiging. Naast het feit dat er vandaag de dag nog steeds méér dan 12.000 kernwapens opgesteld staan in de wereld, tonen de openlijke dreigementen met het inzetten van kernwapens binnen het conflict tussen Oekraïne en Rusland dat het gevaar dat uitgaat van deze massavernietigingswapens voor mens en planeet heel reëel is.

Door de vredesvlag uit te hangen vragen we aan België om hierin het goede voorbeeld te geven en mee het antwoord te promoten tegen deze dreiging: het VN verbodsverdrag tegen kernwapens. Dit verdrag trad op 22 januari 2021 in werking, waardoor kernwapens nu officieel illegaal zijn onder het internationaal recht (zoals dat al jaren het geval is voor chemische en biologische wapens).

VN-verdrag voor een Verbod op Kernwapens

Ons land heeft zich jammer genoeg nog steeds niet aangesloten bij dit verdrag. Sterker nog, België zet zijn plannen voort om tussen 2022 en 2024 de kernbommen van de Verenigde Staten in het Limburgse Kleine-Brogel te vervangen door een nieuwe, accuratere en bijgevolg meer inzetbare variant. Het verhogen van de inzetbaarheid van kernwapens wordt door experten gezien als een uiterst gevaarlijke evolutie.

Daarom spreken wij, samen met andere Belgische steden en gemeenten ons uit op de Internationale Dag van de Vrede door te vragen dat de regering het VN-verdrag voor een Verbod op Kernwapens ondertekent en samen met ons werkt aan een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. Ook u kan uw stem zichtbaar maken: hang een vredesvlag uit en deel een foto van uw vlag op sociale media met de hashtag #vredesvlag.

Alle info op www.dagvandevrede.be

Gepubliceerd op donderdag 14 september 2023
Internationale dag van de Vrede

Openingsuren & contact

Organisatiebeheersing, strategisch & juridisch beheer

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina