naar top

Officieel Cittaslow-certificaat overhandigd aan Stad Damme

Naar aanleiding van de algemene vergadering van Cittaslow Belgium hebben voorzitter Christian Leclercq, tevens vice voorzitter van Cittaslow International en vice voorzitter Aurore Tourneur het officiële certificaat met de erkenning overhandigd aan Damme. De oorkonde zal in het stadhuis hangen.

Het label Cittaslow wordt toegekend aan steden en gemeenten die naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven streven voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers. Wereldwijd mogen maar 290 steden en gemeenten in 33 landen het label gebruiken.

“We willen de erkenning aangrijpen om nog meer onze eigenheid als onthaaste stad te beklemtonen”, deelde burgemeester Joachim Coens mee aan de algemene vergadering. “Zo hebben we een lijst met concrete zaken die aansluiten bij de Cittaslow-filosofie zoals het zoeken naar een toekomst voor ons erfgoed, het waken over onze natuur en landschap, het inzetten op duurzame verplaatsingen en het creëren van een zorgzame nabije stad.”

Binnen het streven naar duurzaamheid, sociale cohesie en authenticiteit werkt het Damse stadsbestuur intussen verder aan het valoriseren en openstellen van haar erfgoedelementen zoals de middeleeuwse hospitaalsite. Op landschappelijk vlak wordt de stad strenger naar storende elementen in de omgeving en heeft het meer dan ooit aandacht voor waterdoorlaatbaarheid, bijenvriendelijkheid en de bestendiging van haar bomenbestand. Onder meer via het recent opgerichte lokaal dienstencentrum wordt verder gebouwd aan een zorgzame en dichtbije stad met oog voor ontmoeting en sociale cohesie. Intussen wint ook het herstel van trage verbindingen aan belang. 

De erfgoed pop-up bar met middeleeuwse gerechten is een voorbeeld van hoe Damme erfgoed, de korte voedselketen en gastvrijheid samenbrengt.

Gepubliceerd op woensdag 23 augustus 2023