naar top

Samenwerking Damme en Herita voor invulling hospitaalsite

Stad Damme heeft met Herita een overeenkomst afgesloten voor het beheer en de exploitatie van de hospitaalsite in Damme-centrum. Daarmee zorgt de stad voor een verdere publieke invulling van de site na de afloop van het erfgoedlab.

Stad Damme heeft met Herita een overeenkomst afgesloten voor het beheer en de exploitatie van de hospitaalsite in Damme-centrum. Daarmee zorgt de stad voor een verdere publieke invulling van de site na de afloop van het erfgoedlab.

Na de zomer komt een einde aan de projectsubsidie voor het erfgoedlab tussen de steden Brugge en Damme. Dat was een driejarig project met ondersteuning van de Vlaamse overheid. Het erfgoedlab combineerde exposities, ateliers en workshops die de aanwezige erfgoedcollecties van beide steden in de kijker te plaatsen. Meteen was het een gelegenheid om de mogelijkheden van de site te verkennen. Als deel van het project schreef projectleider Mariebelle Deceuninck ook een inspiratiegids met tips die op de site van toepassing zijn maar ook elders kunnen worden benut.

“De succesvolle werking van het erfgoedlab toonde het potentieel van de historische site. Nu gaan we in dezelfde richting met een nieuwe partner verder zodat deze prachtige gebouwen toegankelijk blijven. Herita zal een invulling geven met focus op de historiek en de erfgoedwaarde, maar ook met tijdelijke tentoonstellingen”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Herita

Herita is een vereniging die erfgoedsites in Vlaanderen beheert en restaureert. Haar doelstelling is om ze bewaren voor de volgende generaties. Ze doet dit met steun van vrijwilligers. Het erfgoed dat Herita beheert, stelt ze open voor het publiek. Zo groeit ze tot de National Trust van Vlaanderen. Vanuit die rol legt ze ook connecties met gelijksoortige organisatie over de hele wereld. Op de lijst van gebouwen die Herita beheert staan onder meer het Fort Napoleon, de kastelen van Beauvoorde, heers, Laarne en de molen van Hoeke.

Gemeenteraad

De Damse gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met Herita vzw goed. Na drie jaar zal de overeenkomst geëvalueerd worden en kan ze verlengd of aangepast worden. De overeenkomst houdt geen financiële engagementen in voor het lokaal bestuur. Zij stelt enkel de gebouwen en terreinen ter beschikking en logistieke ondersteuning. De samenwerking omvat het middeleeuwse hospitaal met enkele aansluitende gebouwen waar het klooster en de keuken waren gehuisvest en de Margaretavleugel van het voormalige rusthuis. De aanpalende tuinen maken ook deel uit van de overeenkomst en zullen maximaal publiek toegankelijk worden gemaakt. 

Gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023