naar top

Openbaar onderzoek - inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, meermaals gewijzigd

Het stadsbestuur van Damme brengt ter kennis van het publiek dat een uittreksel van de inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen gelegen op het grondgebied van Damme ter inzage ligt. Het uittreksel ligt vanaf 8 september 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving van de stad Damme op volgend adres: Admininstratief Centrum Moerkerke, Visserssstraat 2A te 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak.
Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Iedere derde kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Gepubliceerd op vrijdag 08 september 2023

Openingsuren & contact

Kringlooppark

adres
Kalkersstraat 48340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 55 67 79
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina