naar top

Dorpskern Oostkerke feestelijk geopend

De vernieuwde dorpskern van Oostkerke is op vrijdag 15 september door het stadsbestuur feestelijk geopend. Nergens anders werd er zo hard gewerkt in de afgelopen legislatuur.

De vernieuwing bestond uit het ondergronds brengen van leidingen, scheiden van afvalwater, en het vernieuwen van wegdek, voetpaden, straatmeubilair en de parkeerplaatsen in de volledige kern van Oostkerke.

De werken werden aangevat op 14 maart 2022. De volledige dorpskern kreeg een gescheiden rioleringsstelsel, waardoor het propere water in de natuur terecht komt, en het afvalwater wordt gezuiverd. De bestaande asfaltstraten met verouderde voetpaden zijn verdwenen. Er werd een nieuwe bestrating aangelegd in uitgewassen beton. De voetpaden werden vervaardigd uit natuursteen.  Het stadsbestuur voerde verder vernieuwingswerken uit in de Heitegemstraat, aan de andere kant van de Koolkerkesteenweg.  

De vernieuwing van de dorpskern van Oostkerke is het grootste werk dat het stadsbestuur deze legislatuur uitvoerde. Nergens anders werd op deze schaal gewerkt de afgelopen jaren. De stad investeerde voor de werken ruim 5 miljoen euro in Oostkerke. 1,2 miljoen euro werd voor de aanleg van gescheiden riolering gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De stad kan ook rekenen op 300.000 euro subsidies vanuit de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen voor de vernieuwing van de dorpskern. Voorgaand aan deze werken was enkele jaren geleden de Eienbroekstraat, de verbinding tussen de historische kern en de Koolkerkesteenweg, al grondig vernieuwd, toen een investering van 3,3 miljoen euro.

“De heraanleg van de dorpskern maakt Oostkerke klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar rijke geschiedenis. Bijna 50 jaar geleden, in 1974, werd Oostkerke verkozen tot mooiste dorp van West-Vlaanderen. Na deze vernieuwing zouden we terug een grote kans maken om die titel te behalen, moest de wedstrijd opnieuw worden gehouden”, vertelt burgemeester Joachim Coens.

Archeologische vondsten

De werken in Oostkerke kwamen verschillende keren in de media. Bij het archeologisch onderzoek in de Sint-Kwintensstraat en de Processieweg werden restanten van een Middeleeuwse begraafplaats blootgelegd. Onder de huidige Monnikeredestraat vonden archeologen een oude weg die naar het verdwenen havenstadje Monnikerede leidde. Hiermee werd een bijzonder rijke geschiedenis bevestigd en versterkt met nieuwe inzichten.

Hoekestraat volgt later

Alhoewel de werken in de volledige dorpskern nu afgerond zijn, moet een stuk van de Hoekestraat, vanaf de Sint-Guthagostraat, richting Hoeke, nog uitgevoerd worden. Door een verschuiving in de fasering van de werken kon deze straat niet worden aangevat. Het stadsbestuur bekijkt wanneer het dit laatste stukje onder handen kan nemen.

Gepubliceerd op maandag 18 september 2023