naar top

Hogere Mijn VerbouwPremie blijft tot eind 2024

De Vlaamse Regering kondigde met de septemberverklaring 2023 aan om de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie voor eigenaar-bewoners in de middelste en laagste inkomenscategorie te verlengen voor aanvragen tot eind 2024. Aanvankelijk zouden de premies dalen voor aanvragen vanaf 1 januari 2024.

Sinds 1 oktober 2022 kan je een Mijn VerbouwPremie aanvragen voor renovatie en energiebesparende investeringen in je woning of appartement.

Mijn VerbouwPremie is voor gebouwen die minstens 15 jaar oud zijn op de dag van de premieaanvraag. Voor premies voor zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler moet de omgevingsvergunning om te bouwen meer dan 5 jaar geleden zijn verleend en moet het gebouw voldoen aan de voorwaarden van de energieprestatieregelgeving.

Behoor je tot de categorie van de laagste inkomens dan kan je voor veel werkzaamheden in de eigen woning waar je woont een premie tot 50 procent van de factuur krijgen binnen bepaalde maximale grenzen.

Behoor je tot de categorie van de middelste inkomens dan kan je voor veel werkzaamheden een premie krijgen tot 35 procent van de factuur binnen bepaalde maximale grenzen.

Aanvankelijk zou deze hogere premie voor aanvragen vanaf 1 januari 2024 terugvallen naar 35 procent van de factuur voor de lage inkomenscategorie en naar 25 procent voor de middelste inkomenscategorie.

Ongeveer 65 procent van de Vlaamse eigenaar-bewoners behoren tot de lage of middelste inkomenscategorie. De verlenging van de hogere premiepercentages is goed nieuws voor wie bezig is met renovatiewerken maar niet tijdig voor het einde van 2023 de premie kan aanvragen en hierdoor de hogere premie dreigde te verliezen. Het is ook goed nieuws voor aannemers, die hierdoor meer tijd krijgen om bepaalde werkzaamheden af te werken en de eindfactuur te bezorgen aan de klant. Voor eigenaar-bewoners die nog moeten starten met de werken, biedt dit uiteraard nieuwe kansen om alsnog een hogere premie te krijgen indien de aanvraag ten laatste voor eind 2024 wordt ingediend. Zij kunnen dus maar beter snel een aannemer zoeken en ervoor zorgen dat ze voor eind 2024 een eindfactuur hebben.

Gebruik de simulator om na te gaan wat het bedrag is van de premies. Op de website van Mijn VerbouwPremie vind je ook de technische voorwaarden.

Inkomensgrenzen 2024 voor eigenaar-bewoners

Bij de eigenaar-bewoners zijn er 3 categorieën: de laagste inkomens, de middelste inkomens en de hoogste inkomens. De inkomenscategorie bepaalt het premiebedrag maar ook voor welke werkzaamheden je een premie kan krijgen.

Je moet niet noodzakelijk volle eigenaar zijn van de woning, ook bijvoorbeeld een vruchtgebruiker wordt beschouwd als eigenaar. De volledige uitleg vind je hier.

De inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie in 2024 zijn:

 1. Je behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als jouw jaarlijks belastbaar inkomen gelijk aan of lager is dan:
  • 40 860 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57 190 euro voor een alleenstaande persoon met één iemand ten laste, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste
  • 57 190 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend paar, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste.
 2. Je behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken als jouw jaarlijks belastbaar inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:
  • 40 860 euro – 51 990 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57 190 euro – 74 280 euro voor een persoon met één iemand ten laste, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste 
  • 57 190 euro – 74 280 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend paar, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste.
 3. Je behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als jouw jaarlijks belastbaar inkomen hoger is dan:
  • 51 990 euro voor een alleenstaande persoon
  • 74 280 euro voor een alleenstaande persoon met één iemand ten laste, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste
  • 74 280 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend paar, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste 

Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting dat beschikbaar is op de datum van de premieaanvraag én de gezinssamenstelling op die datum bepalen tot welke inkomenscategorie de aanvrager behoort. Je kan een Mijn VerbouwPremie aanvragen zodra je de eindfactuur voor werkzaamheden binnen (minstens) één categorie hebt. Met een voorschotfactuur kan je de premie nog niet aanvragen.

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen van de Mijn VerbouwPremie aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De inkomensgrenzen zijn dus verhoogd vanaf 1 januari 2024. De verlenging van de hogere premiepercentages is dus ook goed nieuws als je in 2023 net te veel verdient of als er in 2024 gezinsuitbreiding op komst is.

Laagste en middelste inkomenscategorie: voor welke werken krijg je een premie?

Je kan een Mijn VerbouwPremie krijgen als je werken uitvoert in één of meerdere van volgende categorieën:

Er is een premie om je dak of buitenmuren of vloer te isoleren zonder dat je het dak of de buitenmuur of de vloer hoeft te renoveren. Maar een premie om je dak, buitenmuur of vloer te renoveren zonder de nodige isolatie is niet mogelijk tenzij je kan aantonen dat er in het verleden al voldoende geïsoleerd is.

Je kan ook een Mijn Verbouwpremie krijgen voor:

De meeste werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer. Alleen voor werken in de categorieën “binnenrenovatie” en “elektriciteit en sanitair” is er een premie voor werken die je uitvoert zonder aannemer.

Hoogste inkomenscategorie: voor welke werken krijg je een premie?

Je kan een premie krijgen voor isolatie van je dak, buitenmuren en vloer. Je krijgt geen premie voor renovatiewerken aan het dak, de buitenmuren of de vloeren.  

Verder is er een premie als je hoogrendementsbeglazing plaatst en voor een warmtepomp, zonneboiler en een warmtepompboiler.

Meer info vind je via de simulator en op de website van Mijn VerbouwPremie

Geen eigenaar-bewoner?

Ben je geen eigenaar-bewoner? Dan heb je altijd recht op dezelfde Mijn VerbouwPremies als de eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie. Dat is dus bijvoorbeeld het geval voor werkzaamheden aan een huurwoning of voor werkzaamheden aan een bedrijfsgebouw. Gebruik de simulator van Mijn VerbouwPremie om na te gaan wat het bedrag is van de premies.

(dit artikel is laatst aangepast op 11 februari 2024)

Gepubliceerd op vrijdag 29 september 2023
mijn verbouwpremie

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina