naar top

Vernieuwing kruispunt Moerkerkebrug/Lieveberm start op 6 november

De vernieuwingswerken aan het kruispunt van Moerkerkebrug met de Lieveberm starten op maandag 6 november. Het kruispunt krijgt een knik waardoor het verkeer zal afremmen.

De beschikbare ruimte zal beter worden benut. We gebruiken de beschikbare ruimte om een asverschuiving te realiseren. Hierdoor zal het verkeer vertragen. We bevorderen dat nog eens door het gebruik van verschillende materialen voor het wegdek zoals asfalt, beton en platte kasseien.

Het zicht bij het uitrijden van de Lieveberm wordt verbeterd. Aansluitende op het kruispunt komen 8 parkeerplaatsen in visgraat. Zij moeten de parkeerbehoefte bij gebruik van het nabijgelegen OC De Lieve mee invullen. Het geheel wordt afgewerkt met nieuwe plantsoenen. De verharding werd tot een minimum herleid. Aan de riolering wordt niet gewerkt.

Omdat het kruispunt zich binnen de bebouwde kom bevindt, is gemengd verkeer aanvaardbaar. Het respect voor de fiets wordt afgedwongen door middel van fietssuggestiestroken.

Meer info over het verloop van de wegenwerken.

Gepubliceerd op dinsdag 24 oktober 2023