naar top

Conformiteitsattest verplicht wanneer je woning ouder dan 50 jaar verhuurt

Stad Damme zet zich met De Woonwinkel voortdurend in om de kwaliteit en veiligheid van alle huurwoningen te verbeteren.

Daarom wordt vanaf 1 januari 2024 een nieuw reglement van kracht. Alle huurwoningen ouder dan 50 jaar én die opnieuw verhuurd worden, dienen een geldig¬†conformiteitsattest te hebben.

Wat is een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat na een grondige controle uitgereikt wordt door het lokaal bestuur of door ‘Wonen in Vlaanderen’. Het document geeft aan dat de woning voldoet aan de minimale normen betreffende veiligheid, gezondheid en basiscomfort zoals beschreven in het ‘Besluit Vlaamse Codex Wonen’.
Dit attest is 10 jaar geldig, tenzij anders bepaald, in functie van de staat van de gecontroleerde woning.

Verbeteren huiskwaliteit

Met de verplichte invoering van het conformiteitsattest voor huurwoningen van 50 jaar en ouder, zet de stad een belangrijke stap in het verbeteren van de huisvestingskwaliteit. Deze maatregel draagt bij aan het waarborgen van veilige en gezonde leefomstandigheden voor huurders en biedt verhuurders richtlijnen om hun eigendommen aan te passen aan de geldende normen. De Woonwinkel ondersteunt hierbij maximaal de verhuurders.

De aanvraag voor een conformiteitsonderzoek doe je bij De Woonwinkel. Dit kan eenvoudig via haar website of neem telefonisch contact op. Er wordt een tijdstip afgesproken om het onderzoek uit te voeren. Dat is gratis wanneer na een eerste onderzoek een attest kan worden uitgereikt. Indien blijkt dat een bijkomend conformiteitsonderzoek noodzakelijk is, wordt een administratiekost van 90 euro aangerekend.

De Woonwinkel zal, in samenwerking met de stad, de huurwoningen in kaart brengen die onder de reglementering vallen en de verhuurders aanschrijven. Het is wel aan de verhuurder om een aanvraag voor een conformiteitsattest te doen. Verhuurders die dit niet doen kunnen worden beboet.

Voordelen van het attest

  • Het geeft de huurder zekerheid dat de woning voldoet aan de minimale normen van woningkwaliteit.
  • Het conformiteitsattest is een officieel document, afgeleverd door een onafhankelijke onderzoeker.
  • De verhuurder kan aan de hand van het attest bewijzen dat zijn of haar woning aan de wetgeving voldoet.

Om de nieuwe regels te duiden worden alle betrokken verhuurders uitgenodigd naar een infomarkt in december. Ze ontvangen hiervoor een uitnodiging per post.

Meer info

Gepubliceerd op maandag 30 oktober 2023
Illustratie

Openingsuren & contact

De Woonwinkel

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 25 01 38

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina