naar top

Nieuwe, hogere inkomensgrenzen 2024 voor Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

Dankzij de jaarlijkse indexering stijgen de inkomensgrenzen van Mijn VerbouwPremie voor aanvragen vanaf 1 januari 2024. Die inkomensgrenzen bepalen hoeveel premie je als eigenaar-bewoner krijgt en of je in aanmerking komt voor een voordelige Mijn VerbouwLening.


Sinds 1 oktober 2022 kan je als particulier of als bedrijf de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen voor renovatie en energiebesparende investeringen in woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen zoals kantoren, magazijnen of handelspanden.

Mijn VerbouwPremie is voor gebouwen die minstens 15 jaar oud zijn op de dag van de premieaanvraag. Voor premies voor zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler moet de omgevingsvergunning om te bouwen meer dan 5 jaar geleden zijn verleend en moet het gebouw voldoen aan de voorwaarden van de energieprestatieregelgeving.

Drie inkomenscategorieën bij de eigenaar-bewoners

We hebben het hierna vooral over de premie voor particulieren die bewoner én eigenaar zijn. Dit betekent niet dat je volle eigenaar moet zijn van de woning, ook bijvoorbeeld een vruchtgebruiker wordt beschouwd als eigenaar. De volledige uitleg vind je hier.

Bij de eigenaar-bewoners zijn er 3 categorieën: de laagste inkomens, de middelste inkomens en de hoogste inkomens. De inkomenscategorie bepaalt het premiebedrag maar ook voor welke werkzaamheden je een premie kan krijgen.

Laagste en middelste inkomenscategorie: voor welke werken krijg je een premie?

Je kan een Mijn VerbouwPremie krijgen als je werken uitvoert in één of meerdere van volgende categorieën:

Er is een premie om je dak of buitenmuren of vloer te isoleren zonder dat je het dak of de buitenmuur of de vloer hoeft te renoveren. Maar een premie om je dak, buitenmuur of vloer te renoveren zonder de nodige isolatie is niet mogelijk tenzij je kan aantonen dat er in het verleden al voldoende geïsoleerd is.

Je kan ook een Mijn Verbouwpremie krijgen voor:

Bijna alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer. Alleen voor werken in de categorieën “binnenrenovatie” en “elektriciteit en sanitair” is er een premie voor werken die je uitvoert zonder aannemer.

Hoogste inkomenscategorie: voor welke werken krijg je een premie?

Je kan een premie krijgen voor isolatie van je dak, buitenmuren en vloer. Je krijgt geen premie voor renovatiewerken aan het dak, de buitenmuren of de vloeren.  

Verder is er een premie als je hoogrendementsbeglazing plaatst en voor een warmtepomp, zonneboiler en een warmtepompboiler.

Meer info vind je via de simulator en op de website van Mijn VerbouwPremie

Nieuwe inkomensgrenzen 2024 voor eigenaar-bewoners

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen van de Mijn VerbouwPremie aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2024 zijn:

 1. Je behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als jouw jaarlijks belastbaar inkomen gelijk aan of lager is dan:
  • 40 860 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57 190 euro voor een alleenstaande persoon met één iemand ten laste, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste
  • 57 190 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend paar, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste.
 2. Je behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken, als jouw jaarlijks belastbaar inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:
  • 40 860 euro – 51 990 euro voor een alleenstaande persoon
  • 57 190 euro – 74 280 euro voor een persoon met één iemand ten laste, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste 
  • 57 190 euro – 74 280 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend paar, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste.
 3.  Je behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als jouw jaarlijks belastbaar inkomen hoger is dan:
  • 51 990 euro voor een alleenstaande persoon
  • 74 280 euro voor een alleenstaande persoon met één iemand ten laste, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste
  • 74 280 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend paar, te verhogen met 4 170 euro per extra persoon ten laste. 

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe inkomensgrenzen voor de Mijn VerbouwPremie voor eigenaar-bewoners?

Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting dat beschikbaar is op de datum van de premieaanvraag én de gezinssamenstelling op die datum bepalen tot welke inkomenscategorie de aanvrager behoort. Je kan een Mijn VerbouwPremie aanvragen zodra je de eindfactuur voor werkzaamheden binnen (minstens) één categorie hebt. Met een voorschotfactuur kan je de premie nog niet aanvragen.

Behoor je tot de categorie van de laagste inkomens dan kan je voor veel werkzaamheden een premie tot 50 procent van de factuur krijgen binnen bepaalde maximale grenzen.

Behoor je tot de categorie van de middelste inkomens dan kan je voor veel werkzaamheden een premie krijgen tot 35 procent van de factuur binnen bepaalde maximale grenzen.

Gebruik de simulator om na te gaan wat het bedrag is van de premies. Op de website van Mijn VerbouwPremie vind je ook de technische voorwaarden.

Goed om te weten: voor premieaanvragen vanaf 2025 vermindert de premie voor de laagste inkomens tot 35 procent van de factuur. Voor de middelste inkomens vermindert de premie dan tot 25 procent van de factuur. 

Oorspronkelijk zouden de premiepercentages al verminderen vanaf 2024 maar de verlaging is een jaar uitgesteld. Je rekent best niet op verder uitstel. Je kan dus maar beter snel een aannemer zoeken en ervoor zorgen dat je voor eind 2024 een eindfactuur hebt.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe inkomensgrenzen voor de Mijn VerbouwLening?

Ben je een eigenaar-bewoner van de laagste of middelste inkomensgroep? Of ben je eigenaar van de woning en zal je er ten laatste binnen de 36 maanden wonen? Dan kan je een voordelige Mijn VerbouwLening aanvragen.

Wie tussen 1 september 2022 en 31 december 2024 via een schenking of erfenis volle eigenaar wordt van een woning of appartement en hoort bij de groep met de laagste of de middelste inkomens moet niet in het huis gaan wonen om in aanmerking te komen voor een Mijn VerbouwLening.

Met een Mijn Verbouwlening kan je alle investeringen betalen waarvoor je de Mijn VerbouwPremie krijgt. Je kan dus lenen zowel voor investeringen in woningkwaliteit als voor investeringen in energie-efficiëntie.

Ook voor een investering in een nieuwe zonnepaneleninstallatie kan je een Mijn VerbouwLening krijgen. Voor zonnepanelen krijg je alleen nog een premie van Fluvius als je installatie gekeurd is voor eind 2023. Ook zonder premie blijven nieuwe zonnepanelen in 2024 goed voor je portemonnee, vooral als je zoveel mogelijk de opgewekte elektriciteit meteen verbruikt. Je kan dit "zelfverbruik" ook verhogen met een thuisbatterij maar dat is geen rendabele investering. Er is geen premie en geen Mijn VerbouwLening voor.

Je legt zonnepanelen best op een dak dat al goed geïsoleerd is en niet binnenkort toe is aan vernieuwing.

De Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel (voor de eigenaar-bewoners van de laagste inkomenscategorie) werd stopgezet. Alleen eindfacturen tot en met 31 oktober 2023 komen nog in aanmerking voor de premie. Een Mijn VerbouwLening voor de plaatsing van een gascondensatieketel blijft wel mogelijk voor de eigenaar-bewoners van de laagste inkomenscategorie.

Een Mijn VerbouwLening kan tot 60 000 euro en de maximale looptijd is 25 jaar. Het Energiehuis zal nagaan welk bedrag en welke looptijd voor jou haalbaar zijn. Je kan de lening aanvragen zodra je een offerte hebt.

Je betaalt 2,25 procent rente op een nieuwe Mijn VerbouwLeningen, aangevraagd vanaf 1 februari 2023. Begin 2024 wordt de rentevoet opnieuw vastgesteld. Wellicht zal die hoger zijn. Dat kan je nog eens lezen op wacht-niet-langer-om-je-mijn-verbouwlening-aan-te-vragen 

Een Mijn VerbouwLening vraag je aan bij het Energiehuis WVI (Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge). Daarvoor heb je een offerte nodig. Je kan best niet wachten op een offerte om al de andere nodige bewijzen te verzamelen (bijvoorbeeld over de ouderdom van de woning).

Je hoeft de werkzaamheden daarom niet halsoverkop uit te voeren. Je kan de lening opnemen in 6 verschillende schijven. De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst.

Geen eigenaar-bewoner?

Ben je geen eigenaar-bewoner? Dan heb je altijd recht op dezelfde Mijn VerbouwPremies als de eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie. Dat is dus bijvoorbeeld het geval voor werkzaamheden aan een huurwoning of voor werkzaamheden aan een bedrijfsgebouw. Gebruik de simulator van Mijn VerbouwPremie om na te gaan wat het bedrag is van de premies.

Verhuurders van woningen kunnen een Mijn VerbouwLening krijgen, ongeacht hun inkomen. Er zijn wel voorwaarden voor de huur.

De nieuwe inkomensgrenzen voor premieaanvragen vanaf 2024 maken geen verschil als je geen eigenaar-bewoner bent.

Gepubliceerd op vrijdag 24 november 2023
mijn verbouwpremie

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina