naar top

Ombouw Natiënlaan tot snelweg vanaf januari

Vanaf januari 2024 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de effectieve werken aan de Natiënlaan. Die wordt omgebouwd tot een snelweg om het verkeer vlotter en veiliger te maken. Het kruispunt van de Hoornstraat met de N49 blijft open tot januari 2024. Daarna wordt dit afgesloten.

Om de hinder te beperken, zal van begin 2024 tot eind 2024 eerst de oostelijke kant van de Natiënlaan onder handen worden genomen. Daarna zal ook de andere kant van de Natiënlaan worden omgebouwd. Indien alles volgens plan verloopt, zijn de werken midden 2025 achter de rug.

Veiliger en vlotter verkeer langs de N49

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen
en fietspaden heeft besloten om de Expresweg tussen Antwerpen en de kust, de N49, om te
bouwen tot een autosnelweg. Daardoor moet de Expresweg veiliger en vlotter worden. Deze
werken zullen gebeuren in verschillende deelprojecten. Een van die deelprojecten is de
herinrichting van de Natiënlaan ter hoogte van De Hoorn, tussen de Damweg en het
Leopoldkanaal. De Natiënlaan wordt aangepast zodat het verkeer 120 km/u kan rijden.

Daarnaast is er tussen de Vredestraat en de Hoornstraat al een weg parallel met de
Natiënlaan aangelegd. Die zal worden doorgetrokken tot aan het Leopoldkanaal. Verder
komt er ook een tunnel voor het auto- en fietsverkeer ter hoogte van de Waterpolder, onder
de Natiënlaan door. Tot slot bouwt men een ecopassage aan de Verloren Kreek, zodat
dieren veilig kunnen oversteken onder de Natiënlaan.

Planning van de werken

Tussen augustus 2023 en eind 2023 werden reeds de voorbereidende werken uitgevoerd.
Nu die klaar zijn, kunnen de werken op en rond de Natiënlaan van start gaan. Om de hinder
voor de omgeving te beperken, zullen die werken in twee fases verlopen.

In de eerste fase, van begin 2024 tot eind 2024, zal de aannemer werken aan de oostelijke
kant van de Natiënlaan (kant Middelburg). Voor de werken starten, zal er eerst een tijdelijke
voetgangersbrug worden gemonteerd op de Hoornstraat, over de Natiënlaan. Op die manier
kunnen mensen zich tijdens de werken nog steeds verplaatsen tussen Middelburg en De
Hoorn.

Als fase 1 is afgewerkt, starten de werken aan fase 2. In fase 2 werkt de aannemer aan de
westelijke kant van de Natiënlaan, aan de zijde van Damme, van eind 2024 tot midden 2025.

Hinder door de werken

Nu de echte werken van start gaan, zal er vanaf januari ook hinder zijn voor het verkeer.
Fietsers ondervinden hinder:

 • Fietsers van en naar Middelburg volgen een omleiding via Langeweg, Leestjesweg
  (onder de brug door) en het jaagpad langs het Leopoldkanaal.
 • Fietsers naar De Hoorn rijden via de Natiënlaan, Leestjesweg (onder de brug door) en het jaagpad langs het Leopoldkanaal tot de Middelburgsesteenweg. Via de  Jacxsensbrug fietsen zij tot de Hoornstraat.
 • Fietsers naar Maldegem rijden via de Maleise Weg, het jaagpad langs het
  Leopoldkanaal tot aan de bruggen van de Natiënlaan over het Leopoldkanaal.

Ook voor het openbaar vervoer is er hinder. Zo worden enkele haltes van de lijnen 455
(Maldegem-Zeebrugge) en 62 (Middelburg-Brugge) niet bediend. Langs de Natiënlaan
worden wel twee tijdelijke bushaltes geplaatst, ter hoogte van de Hoornstraat. Om de haltes
te bereiken, wandelen reizigers via de tijdelijke voetgangersbrug over de Natiënlaan. De
belbus blijft Middelburg bedienen en minder mobiele personen kunnen steeds op de belbus
beroep blijven doen.

Het lokaal verkeer in en rond Damme volgt ook enkele omleidingen.
 • Verkeer van en naar Middelburg rijdt om via Aardenburgkalseide (N410), Rijksweg
  (N251) in Eede, Hazewegeling, Vlasstraat, Nieuweweg, Tol, Dinantstraat en
  Meulekreek.
 • Verkeer van en naar De Hoorn rijdt om via de Vredestraat, Oude Slijssedijk,
  Leopoldsvaart-Oost en de Hoornstraat.
Doorgaand verkeer op de Natiënlaan ondervindt ook hinder:
 • Verkeer van Antwerpen naar Knokke rijdt over 2 versmalde rijstroken.
 • Verkeer van Knokke naar Antwerpen rijdt over 1 versmalde rijstroken.
 • In beide rijrichtingen geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Meer info over de werken

Gepubliceerd op woensdag 27 december 2023