naar top

Verliching op omleiding tussen Den Hoorn & Vredestraat blijft branden

Door het afsluiten van de kruispunten in Den Hoorn neemt nu heel wat verkeer de omleiding langs de Leopoldsvaart-Oost en Molentje, richting Lapscheure. Daarom zal vanaf volgende week de verlichting op dit traject blijven branden. Dit traject zal ook extra gestrooid worden.

Straatverlichting N49

Sinds de afsluiting van de N49 is ook de straatverlichting op deze gewestweg verdwenen. Dit past binnen het kader van het Agenschap Wegen en Verkeer om op de nieuwe autosnelweg geen verlichting aan te brengen. Wel garandeert het Agentschap dat er tijdens de werken voldoende werfverlichting zal zijn om een veilige situatie te bewaken.

Tijdelijke straatverplichting plaatsen is technisch onmogelijk, omdat er sinds de start van de werken geen elektriciteitsaansluitingen meer beschikbaar zijn.

Gepubliceerd op donderdag 18 januari 2024