naar top

Alleen in 2024: nieuwe aankooppremie voor een elektrisch voertuig

Je kan in 2024 een fikse premie krijgen voor de aankoop van een nieuw of tweedehands elektrisch voertuig. De Vlaamse Regering kwam terug op haar plan om ook in 2025 en 2026 een premie te geven maar besliste wel dat het premiebedrag niet kan verminderen in de loop van het jaar.

De Vlaamse Regering keurde op 9 februari 2024 het definitieve besluit goed over de aanvraagprocedure en de toekenningsvoorwaarden voor de nieuwe premie.

De premie is voor de aankoop van:

  • een elektrische wagen voor personenvervoer (categorie M1);
  • een elektrisch voertuig voor goederenvervoer tot 3 500 kilo (categorie N);
  • een zware micro-stadswagen (categorie L7e-C).

De premie is bedoeld voor zero-emissievoertuigen. Stekkerhybrides (plug-in hybride voertuigen) komen daardoor uiteraard niet in aanmerking.

Voor wie?

De premie is bedoeld voor:

  • natuurlijke personen (ook als het voertuig zal worden gebruikt voor beroepsdoeleinden en fiscaal kan worden afgetrokken in de personenbelasting);
  • rechtspersonen zonder winstoogmerk die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting;
  • aanbieders van autodelen.

Voor een nieuw elektrisch voertuig

Je krijgt 5 000 euro premie voor een nieuw elektrisch voertuig dat maximaal 40 000 euro kost. Dit is de aankoopprijs op de factuur, met inbegrip van opties, accessoires en btw. Korting bij de aankoop mag je in rekening brengen, de overname van je vorig voertuig uiteraard niet. De premie kan nooit hoger zijn dan 25 procent van de aankoopprijs.

Een demovoertuig dat al ingeschreven was bij een autohandelaar wordt beschouwd als nieuw als het maximaal 2 jaar geleden gebouwd is en het niet meer dan 6 000 kilometer op de teller heeft.

Er zijn lijstjes met de auto’s en zware microcars die recht geven op de premie, bijvoorbeeld www.egear.be/elektrische-auto-premie.

Het besluit van de Vlaamse Regering spreekt over een premie voor zero-emissievoertuigen. Dat zijn niet alleen de volledig elektrische voertuigen maar ook voertuigen met brandstofcellen. Maar een voertuig met brandstofcellen (beter bekend als ‘waterstofauto’) zal je niet vinden voor 40 000 euro of minder.

Voor een tweedehands elektrisch voertuig

Je krijgt 3 000 euro premie voor de aankoop van een tweedehands elektrisch voertuig dat maximaal 40 000 euro kost. De oorspronkelijke cataloguswaarde, zonder opties, mag niet meer bedragen dan 60 000 euro, btw inbegrepen. De premie is altijd beperkt tot 25 procent van de aankoopprijs.

Een bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering somt alle voertuigen op die recht geven op de premie als je ze tweedehands koopt. Dit is de  lijst van cataloguswaarden(PDF bestand opent in nieuw venster), voor de jaren en prijzen relevant voor deze premie.

De wagen of het voertuig moet bij de inschrijving door de aanvrager van de premie tussen 3 en 8 jaar oud zijn, gerekend vanaf de dag van de eerste ingebruikname.

Je krijgt de premie alleen als je het voertuig aankoopt bij een autohandelaar. Een aankoop bij een particulier geeft geen recht op de premie.

Enkele voorwaarden

Je krijgt de premie voor aankopen vanaf 25 september 2023 maar je mag het voertuig maar in 2024 inschrijven.

Het voertuig moet minstens 3 jaar eigendom blijven van de koper die de premie gekregen heeft of van zijn erfgenaam. Het moet ook al die tijd ingeschreven zijn op een adres in het Vlaamse Gewest. Een particulier kan slechts één keer een premie krijgen.

Meer interessante info kan je vinden op  het digitaal loket van de Vlaamse overheid. Kijk daar al eens naar voordat je een auto bestelt. Alleen op het digitaal loket vind je de volledige informatie over de premie, niet in onze korte samenvatting.

Vaste premiebedragen

Het ontwerpbesluit van 10 november 2023 over de aanvraagprocedure en de toekenningsvoorwaarden voor deze nieuwe premie voorzag in de mogelijkheid dat de bevoegde Vlaamse minister de nog toe te kennen premies bij groter dan verwacht succes vervroegd kon verminderen. Na een kritisch advies door de Raad van State is die mogelijkheid geschrapt in het definitieve besluit van 9 februari 2024. De premiebedragen staan dus vast voor alle aankopen in 2024 en zullen niet lager zijn voor aankopen later in het jaar.

Sommige stemmen vragen zich af of de premie niet vervroegd zal worden afgeschaft als het budget op is. Er is echter niets dat daarop wijst in de officiële communicatie van de Vlaamse overheid.

Het digitale loket van de Vlaamse overheid is geopend op 12 februari en de eerste dagen zijn inderdaad al veel premies aangevraagd. Dat is niet abnormaal omdat de premie geldt voor aankopen vanaf 25 september 2023 Wel lijkt het vrij zeker dat Vlaanderen in extra budget zal moeten voorzien bovenop de huidige 20 miljoen euro. Door alle heisa over de nieuwe premie en de aandacht daarvoor in de pers mogen we verwachten dat de bevoegde Vlaamse minister er alles zal aan doen om budgetten te verschuiven opdat elke koper in 2024 inderdaad de premie krijgt.

Hoe aanvragen?

Je gaat naar het digitaal loket van de Vlaamse overheid. 

De aanvraag van de premie gebeurt er in twee stappen.

Stap 1:

  • Je meldt de koop aan binnen 90 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Aanmelden kan tot 31 december 2024.

Stap 2:

  • Je levert het bewijs van aankoop en betaling binnen 90 dagen na de inschrijving van het voertuig.

Heb je het voertuig gekocht vóór de datum van de bekendmaking van het besluit over de premieregeling, dan meld je de aankoop aan binnen 90 dagen die zullen volgen op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zijn er al 90 dagen verstreken sinds de inschrijving van het voertuig dan kan je samen met de aanmelding ook al het inschrijvingsbewijs indienen.

Waarom kan 2024 hét moment zijn voor jouw eerste elektrische wagen?

Omdat de aankoopprijzen voor nieuwe auto’s nu laag zijn

Sommige automerken verlaagden - al dan niet tijdelijk - hun verkoopprijzen opdat hun auto’s in aanmerking zouden komen voor de Vlaamse premie. Dat kunnen ze omdat de grondstoffen voor de veelgebruikte NMC batterijcellen na een piek in 2022 fors gezakt zijn. Het gaat over lithium, nikkel, mangaan en kobalt.

Er is ook meer concurrentie tussen de autobouwers, dit terwijl de vraag naar elektrische auto’s in Duitsland - een belangrijke markt voor de autoverkoop - terugloopt nadat er in december 2023 onverwacht vervroegd een einde gekomen is aan de bestaande aankooppremie. Autobouwers verlaagden hun prijzen om hun verkoop op peil te houden. Daardoor zijn er koopjes te doen.

Het is te verwachten dat de grondstoffenprijzen weer gaan stijgen als de verkoop van elektrische auto’s toeneemt. Daarvoor moeten we niet alleen naar Europa kijken. Wist je dat er nergens meer elektrische auto’s worden verkocht dan in China?

Nieuwe elektrische auto’s zouden de volgende jaren dus wel eens duurder kunnen zijn dan vandaag. Daar komt nog bij dat er vanaf 2025 geen aankooppremie meer is, tenzij de volgende Vlaamse Regering alsnog anders zou beslissen. Maar daarvoor blijkt momenteel weinig animo bij sommige politieke partijen.

Omdat er nog altijd fiscale voordelen zijn

Je betaalt in Vlaanderen geen Belasting Op Inverkeerstelling (BIV) en geen jaarlijkse verkeersbelasting voor een elektrische auto. Wellicht verandert dat ooit als veel meer mensen elektrisch rijden, maar misschien alleen voor auto’s die vanaf dan gekocht worden? Dat kunnen we helaas niet voorspellen. We kijken uit wat de volgende Vlaamse Regering na de verkiezingen in juni 2024 daarover eventueel in haar nieuwe regeringsprogramma zal opnemen.

Is een elektrische auto altijd een dure aankoop?

De premie is er alleen voor auto’s tot 40 000 euro. Dit betekent niet dat er alleen ‘goede’ auto’s te koop zijn voor 39 990 euro. Dankzij de premie zijn er nieuwe elektrische auto’s van minder dan 30 000 euro waarmee je – zelfs in de winter als het rijbereik minder is - minstens een paar uur kan rijden en daarna tijdens een pauze, als dat nodig is, in een goed half uur weer tot 80 procent kan bijladen. Nog verder blijven opladen heeft weinig zin: de laadsnelheid neemt geleidelijk sterker af als je tot meer dan 80 procent bijlaadt aan een snellaadpaal.

Niet alleen bij ons maar ook in onze buurlanden is er nu een goed uitgebouwd netwerk van (ultra)snellaadpalen. Je vindt ze vooral langs autosnelwegen en in de buurt van snelwegopritten, maar ook steeds meer bij steden. Verre ritten zijn met de meeste elektrische auto’s geen probleem meer, het vergt alleen wat planning.

Je kan zelfs een nieuwe elektrische auto op de kop tikken voor minder dan 20 000 euro (premie afgetrokken). Maar wonderen bestaan niet: zo’n auto is minder goed uitgerust en met een kleine batterij zijn verre ritten niet makkelijk.

Elektrisch autorijden is goedkoper dan je denkt

Lijkt de aankoop van een elektrische wagen nog altijd duur? Je rijdt wel goedkoper dan met benzine of diesel als je thuis kan opladen. Na een piek in september 2022 zijn de prijzen voor netstroom weer gezakt tot een redelijk niveau. Met eigen zonnepanelen kan je nog goedkoper rijden. Je moet daarvoor zo veel mogelijk overdag opladen zodra je een digitale meter hebt. Dat legden we vroeger al uit in voor-wie-zijn-nieuwe-zonnepanelen-interessant.

De nieuwe aankooppremie zorgt er voor dat elektrisch rijden vaker de beste keuze is voor de portemonnee, ook als je niet elk jaar minstens een paar tienduizend kilometers rijdt. Meer daarover lees je in nieuwe-aankooppremie-voor-betaalbaar-elektrisch-autorijden.

Elektrisch rijden supercomfortabel, stiller, schoner én veel beter voor het klimaat.

Ben je binnenkort toe aan een andere auto? Denk dan zeker eens goed na.

Gepubliceerd op zaterdag 17 februari 2024
thuisladen

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina