naar top

Werken nutsmaatschappijen Oedelemse Steenweg starten op 15 april

Aquafin en Stad Damme plannen rioleringswerken in De Oedelemse Steenweg. Voorafgaand aan deze werken moeten de nutsmaatschappijen enkele belangrijke ingrepen uitvoeren. Deze voorbereidende werken starten op maandag 15 april. We proberen de hinder te beperken.

Welke werken worden uitgevoerd?

De nutsmaatschappijen werken in de bermen van uw straat. Concreet worden de nutsleidingen van Farys, Fluvius, Proximus en Telenet onder handen genomen. Om de hinder te beperken wordt er in fases gewerkt. De werken kunnen bij gunstige omstandigheden afgerond worden op vrijdag 14 juni 2024.

Fase 1-5

De aannemer start op maandag 15 april aan het kruispunt met de Zomerstraat. Hij zal tijdens de eerste 5 fases aan de westelijke kant van de straat (oneven huisnummers) werken. Elke fase strekt zich over een 100-tal meter uit. Tijdens deze fases geldt er beurtelings passeren geregeld via verkeerslichten.

Fase 6 en 7

Fase 6 is de laatste fase aan de westkant van de straat. Fase 7 is dan de eerste fase aan de overkant van de straat. Bij deze fases zitten de werken erg dicht bij het kruispunt met de Dorpsstraat. Daarom zullen de vaste verkeerslichten in de Dorpsstraat tijdens deze fases niet werken. Het verkeer op het volledige kruispunt wordt dan geregeld via tijdelijke verkeerslichten die op elkaar afgestemd worden. De aannemer zal deze fases zo snel als mogelijk afwerken.

Fase 8-12

Vanaf fase 8 werken de vaste verkeerslichten in de Dorpsstraat weer. Het verkeer in de Oedelemse Steenweg blijft geregeld via beurtelings passeren met tijdelijke verkeerslichten. De aannemer werkt terug richting de Zomerstraat met een werfzone van telkens een 100-tal meter. Hij verwacht de laatste fase af te ronden op vrijdag 14 juni 2024.

De aannemer garandeert dat elke bewoner van de straat op elk moment zijn of haar oprit zal kunnen gebruiken, ongeacht de fase.

Wanneer volgen de eigenlijke vernieuwingswerken?

In het verleden vertelden we u dat Aquafin haar rioleringswerken zou uitvoeren aansluitend op de nutswerken. Aquafin deelde het stadsbestuur echter onlangs mee dat ze de werken ten vroegste kan aanvatten aan het einde van 2024.

Gepubliceerd op vrijdag 29 maart 2024