naar top

Damme opent vernieuwd kruispunt Moerkerkebrug/Lieveberm

Het stadsbestuur van Damme heeft vrijdag het vernieuwde kruispunt van Moerkerkebrug met de Lieveberm geopend. Ze had de afgelopen maanden werk gemaakt van een herinrichting van dit historische kruispunt als rustpunt, met plaats voor groen en veiligheid met extra parkeerplaats voor OC De Lieve.

Het vernieuwde kruispunt van Moerkerkebrug met de Lieveberm heeft een knik gekregen, waardoor verkeer vertraagt en de alertheid bij bestuurders verhoogt. Daarnaast zijn er op het nieuwe kruispunt duidelijke fietssuggestiestroken aangebracht en werd er werk gemaakt van een veilige omgeving voor voetgangers. Tot slot werd er ook extra parkeergelegenheid voorzien.

“We zijn blij dat we deze historische plaats in onze stad een vernieuwde inrichting kunnen geven”, vertelt burgemeester Joachim Coens. “Dit kruispunt inrichten als rustpunt voor de omwonenden met vertragende elementen past perfect in de visie van Damme als een Cittaslowstad. Daarenboven is het goed dat er bijkomende parkeerplaatsen voorzien zijn aan het kruispunt met een verbreed voetpad tot aan het nabije OC De Lieve.”

Moerkerkebrug heeft haar naam niet gestolen. Tijdens de middeleeuwen lag op deze site effectief een brug die over de Lieve ging. De Lieve was het kanaal dat de Gentenaars gegraven hadden naar Damme om mee te profiteren van de welvaart die het Zwin bracht. De Lieve en de strook grond erlangs – de Lievebermen - (samen 77 m breed) was eigendom van de stad Gent, die de gronden verpachtte.  Het traject van de Lieve en de bermen is nog zichtbaar op luchtfoto’s en in de perceelsgrenzen. In 1851 werd het kanaal ter plekke gedempt.

“De parkeerplaatsen zijn bijenvriendelijk ingericht en bieden nestplaatsen voor wilde (solitaire) bijen. Maar de gebruikers hoeven geen schrik te hebben om gestoken te worden, solitaire bijen steken niet door de menselijke huid“ zegt schepen van Groen, Filip Babylon

Het stadsbestuur plant in de toekomst ook nog extra aanpassingen in Moerkerkebrug, die het fietsverkeer van en naar het kruispunt met de Weststraat veiliger zullen doen verlopen.

Gepubliceerd op maandag 15 april 2024
Sfeerbeeld

Openingsuren & contact

Stadsontwikkeling

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 60
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina