naar top

Damme stelt stedelijk wagenpark ter beschikking van inwoners via deelplatform Coopstroom

Stad Damme stelt haar nieuw wagenpark ter beschikking van Dammenaars via autodeelplatform Coopstroom. De stad kocht, met steun van de Vlaamse Overheid, 7 nieuwe voertuigen aan voor verplaatsingen van het stadspersoneel, maar ook inwoners kunnen van de auto’s gebruik maken via het autodeelplatform.

Auto’s staan meer dan 90% van de tijd stil, ook de wagens waarmee het personeel van Stad Damme zich verplaatst staan vooral ’s avonds en in het weekend geparkeerd. Met de vernieuwing van haar wagenpark wou het stadsbestuur dat tegengaan. Daarom zocht en vond ze een partner om haar eigen wagens ter beschikking te stellen van de inwoners via autodeelplatform Coopstroom.

“Het was voor ons belangrijk dat de nieuwe wagens volledig elektrisch zijn”, vertelt schepen van Milieu, Bart Desutter: “Coopstroom is een burgercoöperatie die werkt aan een groenere toekomst voor onze planeet door middel van het opwekken van duurzame energie, waarmee ze vervolgens haar deelwagens oplaadt. Op die manier dragen we als stadsbestuur ook graag een extra steentje bij aan een duurzame toekomst.”

De nieuwe wagens worden over het volledige grondgebied verspreid maar staan steeds in de buurt van de gebouwen waar stedelijke dienstverlening is gevestigd. Zo komen er in Sijsele twee deelwagens aan het Sociaal Huis. In Moerkerke worden vier wagens voorzien aan het Administratief Centrum en in Damme-centrum wordt een zevende wagen gestationeerd in de buurt van Huyse De Grote Sterre, waar het toeristisch onthaal en Uilenspiegelmuseum gevestigd zijn. Elke wagen kreeg ook een eigen naam om herkenbaar te zijn op het deelplatform van Coopstroom. De namen van de auto’s hebben allemaal een link met het verhaal van Tijl Uilenspiegel.

Autodeelplatform voor inwoners

Dammenaars die wensen gebruik te maken van de stedelijke wagens worden aandeelhouder bij Coopstroom. Eén aandeel in de burgercoöperatie kost € 250, en geldt meteen als waarborg die je terugkrijgt wanneer je uit de coöperatie stapt, al dan niet met rendement. Daarna betaalt de gebruiker € 0,33 per gereden kilometer en € 3 per uur, of bestaat de mogelijkheid van een abonnementsformule voor € 75 per maand waarbij je nadien enkel nog jouw gereden kilometers betaalt.

“Voor veel mensen is een eigen auto een dure kost, of staan er op de oprit twee wagens waarvan de tweede slechts sporadisch wordt gebruikt”, vertelt burgemeester Joachim Coens: “Ons eigen wagenpark staat bovendien buiten de werkuren meestal stil. Het is een voor ons dan ook een logische stap om twee problemen samen op te lossen: betaalbaar autodelen voor onze inwoners met wagens die effectief optimaal ingezet kunnen worden.”

Infosessies voor inwoners

Het stadsbestuur organiseert samen met Coopstroom een aantal infosessies voor geïnteresseerden. Die vinden plaats op 4 juni in de Cultuurfabriek, op 5 juni in OC De Lieve en op 12 juni in het Damse stadhuis. De infosessie start telkens om 19.30 uur. Inschrijven kan via de website coopbewuststroom.be/infosessie.

Gepubliceerd op vrijdag 24 mei 2024