naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Rondsaartstraat

De heer Jurgen Van Coppenolle heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot reliëfwijziging van een huiskavel voor professionele landbouw in de Rondsaartstraat. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 april 2018 tot en met 19 mei 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op vrijdag 20 april 2018