naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Leopoldsvaart-Noord

De heer Tom Schramme en de heer Dany Schramme hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot ophoging in de Leopoldsvaart-Noord. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden vanĀ 5 juni 2018 tot en met 4 juli 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrumĀ of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 04 juni 2018