naar top

Herstellen jonge lijnbeplanting langs N378 Leopoldsvaart-Noord en T300 Leopoldsvaart-Oost

Een aannemer start op 1 juni in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer met het herstellen van de jonge lijnbeplanting langs de N378 Leopoldsvaart-Noord en de T300 Leopoldsvaart-Oost. De werken worden uitgevoerd door een European Treeworker met een mobiele werf.

In een eerste fase vindt een begeleidingssnoei plaats aan de jonge bomen. Tijdens de volgende winter zullen afgestorven, zieke of misgroeide bomen worden geveld en vervangen door nieuwe bomen. Er is voorzien om op het grondgebied Damme 62 bomen te vellen en er 87 nieuwe aan te planten. 

De verzorging van de jonge lijnbeplanting wordt uitgevoerd om waardevolle bomenrijen te bekomen met de nodige veiligheid voor de weggebruikers. 

Mobiele werf

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer. 

Gepubliceerd op woensdag 30 mei 2018