naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Eienbroekstraat onderbroken vanaf 13 augustus

De Eienbroekstraat in Oostkerke zal voor riolerings- en wegenwerken onderbroken zijn vanaf 13 augustus 2018. Oostkerke-centrum bereiken kan via Oostkerkebrug en de Monnikenredestraat.

De vernieuwing van de riolering in Oostkerke gaat op donderdag 7 juni een nieuwe fase in. Vanaf dan wordt gewerkt in de Eienbroekstraat. De straat zal tot 7 juli tijdelijk onderbroken zijn voor alle verkeer tussen de N374 Koolkerkesteenweg en de Sabtsweg.

Na het bouwverlof op 13 augustus start de aannemer met de vernieuwing van de Eienbroekstraat. De straat zal onderbroken zijn voor doorgaand verkeer. Dat zal duren tot vermoedelijk de kerstvakantie. 

Omleiding

- 10 ton

Er wordt een omleiding voorzien via de Koolkerkesteenweg (N374), Dammesteenweg, Damse Vaart-Zuid, Sifon, Damse Vaart-Oost en Monnikeredestraat. 

+ 10 ton

Voertuigen zwaarder dan 10 ton mogen niet over de bruggen aan de sifon. Zij kunnen volgende opleiding volgen: Koolkerkesteenweg (N374), Dammesteenweg, Kerkstraat, Oude Sluissedijk, Leopoldsvaart-Oost, Damse Vaart-Oost en Monnikeredestraat. 

Huisvuilophaling

Als de Eienbroekstraat onderbroken is, kan de huisvuilophaalwagen de huizen niet afzonderlijk bedienen. De stad heeft afvalinzamelpunten geplaatst op de kruispunten met de Koolkerkesteenweg en de Zuidbroekstraat. De bewoners kunnen daar hun huisvuil aanbieden. Er mogen reglementaire zakken worden geplaatst vanaf 19 uur daags voor de ophaling. 

De Lijn

De bussen van De Lijn (incl. Belbus) zullen de haltes in de Eienbroekstraat (Molen) en Processieweg (Oostkerke-dorp) niet bedienen. Ook de halte Eyenbroek in de Koolkerkesteenweg wordt tijdelijk niet bediend. In de Westkapellesteenweg wordt een tijdelijke halte geplaatst. 

Om de lijnbus veilig te laten keren, wordt in de Stropuitstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. 

Gepubliceerd op vrijdag 06 juli 2018